mega888 online register Kurz o výchově - Proč a jak (ne)vychováváme | PaedDr. Karla Hrabčíková
Kurz o výchově - Proč a jak (ne)vychováváme

Kurz o výchově - Proč a jak (ne)vychováváme

Kurz obsahuje pět navazujících setkání, v nichž si budeme povídat o výchově dětí, o možnostech, jak ovlivnit jejich chování, jak tomuto chování předcházet a tím zlepšit atmosféru v rodině. Získáte zde tipy a návody, jak nejlépe zvládat klasické a stále a znovu se opakující krizové situace, do kterých se při výchově dětí dostáváte.

Témata:

  • Naše původní rodina
  • Na čem stojí vztah rodič – dítě
  • Výchovný styl a chování dítěte
  • Když se objeví problém – jak sdělovat, jak naslouchat
  • Čas společný, čas pro sebe