Kontaktní informace

poradenství a kurzy nabízí

PaedDr. Karla Hrabčíková

speciální pedagožka, psychoterapeutka
portrét PaedDr. Karla Hrabčíková

kontakt

telefon: +420 723 946 975

e-mail: k.hrabcikova@seznam.cz

Největší dar, který člověk má, je dobře žít s těmi, kdo jsou vedle něj.

Spirálka psychologie-poradna

Nabízím pochopení, vstřícnost a bezpečné místo pro řešení vašich problémů. Pomohu vám porozumět vaší situaci a rozhodnout se pro řešení, které považujete za nejvhodnější.

Speciálně pedagogická praxe

2009 - 2011

Působila v nadaci Krtek při Klinice dětské onkologie LF MU FN Brno jako rodinný terapeut

1986 – 2009

Pracovala jako speciální pedagog na ZŠ při FN Brno

2009

Zřízení Rodinné poradny pro neslyšící

1999 – 2008

Metodik prevence sociálně patologických jevů na ZŠ při FN Brno

2002

Spolupráce s asociací pomáhající lidem s autismem-APLA

2003 ...

Členkou Pracovní skupiny pro posuzování opatření k ochraně před alkoholem a jinými toxikomániemi zřízené při odboru zdravotnictví Magistrátu města Brna

2004 - 2008

Členkou Valné hromady sdužení MOST

Zaměření na pomoc při integraci osob tělesně postižených

2008 ...

Spolupráce s Unií neslyšících Brno

Vedení Kurzu efektivního rodičovství pro skupinu neslyšících rodičů

2008 ...

Odborný zástupce sdružení BORGIA

Poskytování poradenských služeb handicapovaným osobám a jejich rodinným příslušníkům

Vzdělání

1982 – 1986

UP Olomouc – Učitelství pro školy pro mládež vyžadející zvláštní péči

Státní závěrečná zkouška - psychopedie, logopedie, surdopedie

1997 – 1998

MU Brno – Pedagogická fakulta, rozšiřující studium

Státní závěrečná zkouška – somatopedie

2000 - 2001

Grafologiské sdružení Littera

Studium grafologie

2001 – 2004

Institut rodinné terapie Praha

Komplexní vzdělání v systemické rodinné terapii

2007 – 2008

MU Brno – Pedagogická fakulta, rozšiřující studium

Závěrečná zkouška - Prevence sociálně patologických jevů

2008

Lektorský kurz akreditovaný MŠMT

Efektivní výchva krok za krokem