mega888 online register O mně | PaedDr. Karla Hrabčíková
O mně

O mně

Vzájemným vztahem rodič-dítě se zabývám již mnoho let.
Moje zkušenosti v poradenské práci s dítětem a rodinou vycházejí z mé dlouholeté praxe v brněnské dětské nemocnici, kde jsem pracovala jako speciální pedagog a terapeut.

Spokojené dítě – spokojený rodič, tento vztah je základem spokojené rodiny.
Pomohu vám rozmotat leckdy zašmodrchané klubko vašich potíží.
Situaci nevyřeším za vás, ale budu vás na cestě ke spokojené rodině provázet.
Naleznete u mě vstřícnost a pochopení.

Setkání probíhají v domácím prostředí. Přivítám vás u sebe doma, budeme si povídat a společně hledat cestu k řešení vašich potíží.

Ale věřte, že každý si u mí pomoci sám….jen o tom ještě neví.         

Profesní životopis

Vzdělání

1982–1986 | UP Olomouc – Pedagogická fakulta
obor Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči, Státní závěrečná zkouška -  psychopedie, logopedie, surdopedie, současně přiznán titul doktor pedagogiky

1997–1998 | MU Brno – Pedagogická fakulta
Státní závěrečná zkouška - somatopedie

2011 | Psychoterapeutické centrum Gaudia
  Systemický přístup k práci s krizí, akreditovaný vzdělávací program

2009 | Institut efektivního rodičovství při Centru pro rodinu a sociální péči
  Efektivní výchova krok za krokem, lektorský vzdělávací program

2007–2009 | MU Brno – Pedagogická fakulta
  Studium prevence sociálně patologických jevů

2001–2004 |  Institut rodinné terapie Praha 
Komplexní vzdělání v systemické rodinné terapii   

2002 | IPIPAP Olomouc, výukový a výcvikový program
 Ostrov rodiny-integrující přístup pro práci s rodinou

2000–2001 | grafologické sdružení Littera
  Studium grafologie  

 

Zaměstnání

1981–1982 |  FDN Brno, Černopolní
   dětská sestra

1986–2009 | ZŠ při FN Brno, Černopolní
   speciální pedagog

2009–2011 | Nadační fond dětské onkologie Krtek
   rodinný terapeut

od 2012 |  Privátní rodinná poradna

od 2013 | ABBIA clinic s.r.o. 
  
zástupce vedoucí kliniky, neuroterapeut, rodinný terapeut 

 

 Činnosti aktivity

od roku 2016 | Centrum Rozvoje dětí a rodičů
členka rady spolku

2010–2013 | Fakultní nemocnice Brno, oblast dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků
   školitelka kurzu Dětská sestra

2010–2013 | Dlouhá cesta o.s.- pomoc pro rodiče, kteří přežili své děti 
   poskytování systemické terapie pozůstalým  

2010–2012 | výzkumný projekt Psychologického ústavu Akademie věd ČR
probíhající ve spolupráci s Centrem Masarykovy univerzity pro klinický výzkum kvality života CEQOL
název projektu -  Psychosociální potřeby a kvalita života zdravých sourozenců onkologicky nemocných dětí, spoluřešitelka grantu

2008–2010 | BORGIA o.s.
– organizace nabízející poradenství  a  podporu problémovým dětem, mládeži a jejich rodinným příslušníkům s cílem zkvalitnit život rodin jako celku
   předsedkyně sdružení

od r.2008  | Unie neslyšících Brno
založení rodinné poradny - poskytování rodinné terapie a poradenství osobám se sluchovým postižením

2006-2013  | Psychoprofi s.r.o.
privátní praxe v oblasti rodinné terapie a speciálně pedagogického poradenství

2004 - 2006 | MOST o.s.
- zaměření na pomoc při integraci tělesně postižených osob
   členka představenstva

2003–2013 | Odbor sociální péče MMB
   členka Pracovní skupiny pro posuzování opatření před alkoholem a jinými toxikomaniemi

2002–2003 | APLA -  asociace pomáhající lidem s autismem
   vedení skupinové terapie pro rodiče dětí s autismem

1999–2009 | ZŠ při FN Brno
   školní metodik prevence sociálně patologických jevů  

 

Lektorská činnost –
vedení Kurzu efektivní výchovy

2006 | Unie neslyšících Brno 

2012 | Mateřské centrum Jablíčko, Lysice

2013 |  ZŠ Doubravník

2012–2015 | Mateřské centrum LECCOS, Český Brod