mega888 online register Biofeedback terapie úzkosti a stresu | PaedDr. Karla Hrabčíková
Biofeedback terapie úzkosti a stresu

Biofeedback terapie úzkosti a stresu

 Biofeedback terapie úzkosti a stresu

Biofeedback terapie na přístrojích GSR a pIR HEG je určena dětem a dospělým, je
zaměřena na terapii emočních poruch - úzkostných stavů, strachu, stresu, terapii bolestí hlavy, ADHD, afektivních stavů u dětí s poruchou autistického spektra.

GSR biofeedback - (galvanický senzor reflexu)

Přístroj GSR biofeedback- emoční senzor - zaznamenává změny elektrické vodivosti kůže, kterými organismus reaguje na emocionální podněty.
Měření trvá 10 až 20 minut, klient sedí, senzor má umístěný na dlani nebo na prstech ruky.
Výsledky měření jsou zachyceny na grafu, který znázorní psychické reakce na témata probíraná během terapeutické konverzace.
Techniky využívající vazbu elektrických vlastností kůže na psychické procesy bývají
používány při diagnostice a terapii emočních poruch, jako je stres, strach nebo úzkostné stavy.

pIR HEG terapie - (pasivní infračervená hemoencefalografie)

Technologie hemoencefalografie využívá tepla, které vyzařuje mozek během své činnost, tzv. odpadní teplo můžeme snímat infračervenou kamerou umístěnou na čele. Terapie je zacílena na tréning kontinuální činnosti krevního řečiště čelního laloku.
Přístroj pIR HEG se využívá při terapii stresu, úzkosti a bolestí hlavy. Tento druh terapie byl vyvinut pro mírnění úzkostných stavů u jedinců s autismem. Největších klinických úspěchů bylo dosaženo v léčbě migrén a jiných druhů bolestí hlavy v případě, kdy jsou spouštěči stres, úzkost nebo hormonální disbalance (menstruace, ovulace apod.).

Přístroj pIR HEG se dále s úspěchem využívá při terapii poruchy pozornosti u dětí se syndromem ADHD a ADD.
Terapie probíhá po dobu 10 až 30 minut a je vhodná již pro děti od tří let.