mega888 online register Rodinná terapie a poradenství pro osoby neslyšící a nedoslýchavé | PaedDr. Karla Hrabčíková
Rodinná terapie a poradenství pro osoby neslyšící a nedoslýchavé

Rodinná terapie a poradenství pro osoby neslyšící a nedoslýchavé

Poradenství je hrazeno z finančních prostředků Unie neslyšících v Brně

Poradenství je zaměřeno na pomoc a podporu osob neslyšících a nedoslýchavých - dětí  a jejich rodičů, dospělých; poradenství je určeno též rodinným příslušníkům osob se sluchovým postižením.

Setkání probíhá na UNII neslyšících Brno nebo v soukromé pracovně terapeuta. V případě potřeby je přítomen zkušený tlumočník znakového jazyka.

Cílem terapie je pomoc sluchově postiženým žít plným životem, porozumět okolnímu dění, snižovat komunikační bariéry.

 S čím se nejčastěji setkávám:

  •  Výchovné problémy v rodinách, kde jsou její členové slyšící i neslyšící (slyšící rodič-neslyšící  nebo nedoslýchavé dítě, neslyšící  nebo nedoslýchavý rodič-slyšící dítě apod. ) 
  •  Partnerské problémy
  • Potíže se získáním zaměstnání, problémy v pracovním kolektivu
  • Problémy v rodinných vztazích, vztah s dospělým dítětem
  • Otázka řešení zdravotních potíží, komunikace s lékaři, hospitalizace neslyšících