mega888 online register Výchovné poradenství pro rodiče | PaedDr. Karla Hrabčíková
Výchovné poradenství pro rodiče

Výchovné poradenství pro rodiče

pomáhá řešit problémy s chováním dětí v rodině, ve škole, potíže spojené s dospíváním.

Řada výchovných problémů s dítětem se projeví s nástupem do školy nebo se vstupem do kolektivního zařízení: problémy s autoritou a s kamarády, nepřijetí kolektivem vrstevníků, adaptace ve školním zařízení, hyperaktivita či hypoaktivita, vývojové poruchy učení, psychosomatické obtíže apod.