mega888 online register Rodinná terapie | PaedDr. Karla Hrabčíková
Rodinná terapie

Rodinná terapie

spočívá v pravidelných setkáváních členů rodiny (dítě či dospívající, rodiče, sourozenci, případně prarodiče) s cílem odhalit příčinu a nalézt řešení obtíží, konfliktů a dalších problémů v rodině a obnovit narušenou rovnováhu mezi jejími jednotlivými členy. Ideální je řešení potíží nejlépe za pomoci celého rodinného systému (tedy všech zainteresovaných členů rodiny).

Rodinná terapie je zpravidla nedílnou součástí léčby většiny psychických potíží u dětí a dospívajících.