mega888 online register Individuální poradenství a psychoterapie | PaedDr. Karla Hrabčíková
Individuální poradenství a psychoterapie

Individuální poradenství a psychoterapie

Může představovat jak jedno sezení, tak i pravidelná setkávání klienta a terapeuta, v rámci kterých získává klient, podle svých možností a schopností, lepší náhled na své emoční stavy, životní okolnosti, vztahy s druhými lidmi, svou osobnost. Podněcuje bližší pochopení vlastního duševního i tělesného rozpoložení a prožívání, umožňuje odhalování a opouštění nefunkčních způsobů jednání a nalézání nových.

Při setkání s dětmi a dospívajícími se zohledňuje věk a aktuální vývojové potřeby.

Problematická témata, která se objevují u dospívajících:¨

  • Pocit přijetí ve skupině
  • Vztahy s rodiči (sourozenci)
  • Získání konkrétní představy o vlastních hodnotách
  • Obavy, zda „jsem normální“
  • Vypořádání se se zamilovaností, sexuálním chováním a jeho normami
  • Obavy o budoucnost